Privacyverklaring

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt WGV Zorg en Welzijn voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, hieronder in ieder geval begrepen alle organisatorische handelingen ten behoeve van de (online) bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt. Hieronder is ook begrepen dat er foto en video materiaal van de (online) bijeenkomst kan worden vervaardigd dat kan worden gebruikt voor verslaglegging en promotie van de (online) bijeenkomst of toekomstige (online) bijeenkomsten.

Hoe gaat WGV Zorg en Welzijn om met uw persoonsgegevens?

WGV Zorg en Welzijn gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Om uw aanmelding voor de (online) bijeenkomst te kunnen verwerken wordt u gevraagd uw gegevens beschikbaar te stellen.

Mocht u ook in de toekomst (nieuws)berichten van WGV Zorg en Welzijn willen ontvangen dan kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven dat wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) ook hiervoor mogen gebruiken.

Evaluatieformulier

Na afloop van de (online) bijeenkomst kunt u van WGV Zorg en Welzijn een evaluatieformulier ontvangen. WGV Zorg en Welzijn gebruikt de uitkomsten van de evaluatie om het aanbod van de (online) bijeenkomst te verbeteren. Indien de uitkomsten van de evaluatie worden gepubliceerd, dan gebeurt dat slechts op geaggregeerd niveau en zijn deze gegevens niet naar een individu te herleiden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De gegevens worden alleen geanonimiseerd verwerkt en op geaggregeerd niveau gerapporteerd. Dit gebeurt door PINO evenementen en congressen BV en haar subverwerkers in opdracht van WGV Zorg en Welzijn. In het geval van een online bijeenkomst kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de ontwikkelaar / beheerder van het online platform dat voor deze online bijeenkomst wordt gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medewerkercentraalweek.nl.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

WGV Zorg en Welzijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wanneer u aangegeven heeft (nieuws)berichten van WGV Zorg en Welzijn te willen blijven ontvangen dan worden uw gegevens bewaard. U kunt tussentijds aangeven dat we uw gegevens niet meer mogen gebruiken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@medewerkercentraalweek.nl of via de opt-out onderaan de betreffende (nieuws)berichten.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: info@medewerkercentraalweek.nl.